Home > Products > tend:CAM SWITCH   
    tend : CAM SWITCH
 

 สวิตซ์คอนโทรลสำหรับควบคุมระบบจ่ายไฟ
   CAM SWITCH


เป็นสวิตซ์คอนโทรลสำหรับการควบคุมระบบจ่ายไฟ และเพื่อความสะดวกสูงสุดในการใช้งาน cam switch รุ่นใหม่นี้จึงออกแบบมาเพื่อประกอบตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของลูกค้า ซึ่งท่านสามารถเลือก Diagram และเปลี่ยนหน้าปัดได้ตรงกับความต้องการในการใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยมีแบบและวงจรให้เลือกมากมาย มี Diagram มากกว่า 1,000 ชนิด ซึ่งขนาดหน้าปัดมีตั้งแต่ 48x48 มิล, 48x60 มิล, 64x64 มิล, 64x80 มิล และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มิล ขนาดตั้งแต่ 10A, 16A และ 25A มีทั้งหน้าปัดสีเหลือง มือจับสีแดง และหน้าปัดสีเงิน มือจับสีดำ ซึ่งท่านสามารถเลือกต่อ Contact ได้ตั้งแต่ 1 ชั้น ถึง 8 ชั้น พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เสริมสะพานเชื่อม แทนการใช้สายไฟเชื่อม เพื่อให้ดูสวยงามและปลอดภัยยิ่งขึ้น VOLTMETER/AMMETER CAM SWITCH (48X48 AND 64X64 SERIES)
   TAS33


 


   
 

 VOLTMETER/AMMETER CAM SWITCH (48X60 AND 64X80 SERIES)
   TAS34
 CAM SWITCH (48X48 AND 64X64 SERIES)
   TCS4S


 


   
 

 CAM SWITCH (48X48 AND 64X64 SERIES)
   TCS4L

 CAM SWITCH (48X48 AND 64X64 SERIES)
   TCS4O   
 

 CAM SWITCH (48X48 AND 64X64 SERIES)
   TCS6S
 CAM SWITCH (48X48 AND 64X64 SERIES)
   TCS6L   
 
 
Page(s) 1   2   3   4


   

Copyright © 2008 Teerachaiphaisal.co.th All Rights Reserved.
บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  286, 288 ถนนเฉลิมเขตร์1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-1825 แฟกซ์. 0-2225-6169 e-mail : info@teerachaiphaisal.co.th