Home > Products > TEEFLEX:ท่ออ่อนลูกฟูกชนิดผ่า ใช้กับรถยนต์   
    TEEFLEX : ท่ออ่อนลูกฟูกชนิดผ่า ใช้กับรถยนต์
 

 HIGHGRADE WATERPROOF HOSE-FLAT PIPE TYPE
   EF TYPE


2 . ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EF TYPE)

ท่ออ่อนกันน้ำชนิด EF ทำจากท่อเหล็กชุบสังกะสีและนำมาหุ้มด้วย PVC คุณภาพดีโดยรอบ ท่ออ่อนกันน้ำชนิดนี้ สามารถถูกนำไปใช้ได้ในการก่อสร้างสถานีดับเพลิง โรงงานไฟฟ้าปรมาณู โรงงานเคมี และอื่นๆ ท่อ EF ยังสามารถถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำและบริเวณที่โดนแสงอาทิตย์ส่องโดยตรง

EF TYPE is made of winding galvanized steel strip to rectangle interlock, coated with good character PVC on the chip of
the hose. It can be used as hose in equipment installation in fire power station, atomic power station, chemical factory
etc. It can also be used in low temperature and the places directly shined by the sun. Additionally, to its performance,
the heat aging, oxygen index, anti-tandioactivity and hydrogen chloride gas are in consideration. It can also be made
from PVC if users request.

• Best flexibility and absolutely waterproof effect 1/2” to 1 1/4 “ filled with cotton yarn, 1 1/2” to 4” produced in upside
down structure.
• The size can be made according to customer’s requirement (OEM). ZINC-PLATING METAL HOSE
   TE


1 . ท่ออ่อนเหล็กชุบสังกะสี (TF TYPE)


TF TYPE เป็นชนิดของท่ออ่อนเหล็กที่มีการรู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากลักษณะของตัวท่อที่มีความยืดหยุ่นสูง และราคาไม่สูงนัก การยืดตัวของท่ออ่อนเหล็กชนิดนี้ เกิดจากการที่เหล็กชุบสังกะสีเกี่ยวกันในลักษณะเป็นมุมฉาก เพื่อที่จะยึดกันให้แน่น แต่มีความยืดหยุ่นได้ ท่ออ่อนเหล็กชุบสังกะสี ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในงานด้านสถาปัตยกรรม การก่อสร้างต่างๆ และงานทางด้านเครื่องจักร


• รายละเอียดของท่อ TF TYPE ในที่นี้ เป็นเพียงรายละเอียดขั้นต้นทั่วๆ ไป หากท่านต้องการที่จะขอรายละเอียดเฉพาะเจาะจงใน ด้านใดด้านหนึ่ง กรุณาติดต่อมาทางบริษัท


TF Type light flexible conduits is a universal product with low self-cost. Crankle the galvanized steel band into rectangle to lock together, then it can produce conduits. This product is widely used in architecture, mechanism.


• The product specification is common specification. If need different specifications, please place an order.
• The size can be according to customer’s requirement (OEM).


   
 

 WATER PROOF TYPE METAL HOSE WAVE PIPE TYPE
   BS


3 . ท่ออ่อนกันน้ำ ชนิดลอน (BS TYPE)

ท่ออ่อนกันน้ำ ชนิด BS เกิดจากการนำเอา PVC มาหุ้มท่อชนิด TF ซึ่งเป็นแกนหลักให้รอบ โดยให้เนื้อ PVC ติดแน่นเข้าไปทั้งส่วนที่เว้าเข้า และส่วนที่นูนออกจากผิวท่อ ท่ออ่อนกันน้ำ ชนิด BS มีน้ำหนักที่เบา มีความยืดหยุ่นดี สามารถกันน้ำมัน และกันน้ำ รวมไปถึงความสะดวกในการใช้ร่วมกับ accessories อื่นๆ ท่ออ่อนกันน้ำชนิดท่อลอน สามารถนำไปใช้ได้ดีกับพื้นที่แคบๆ

• การนำไปใช้ ในพื้นที่ความเย็นจัด เนื้อ PVC ที่หุ้มภายนอก สามารถเปลี่ยนไปเป็น PVC ชนิดที่สามารถใช้ได้กับอุณหภูมิถึง -45 ํC. กรุณาบอกจุดประสงค์ในการนำไปใช้ให้แน่ชัด ขณะสั่งซื้อ
• หากต้องการเพิ่ม ความสามารถในการทนไฟ เพอื่ ที่จะนำไปใช้ในสภาวะพิเศษ คุณสามารถเลือก PVC ชนิดที่ดัชนีของก๊าซออกซิเจนมากกว่าหรือเท่า ≥ 30 กรุณาบอกจุดประสงค์ในการนำไปใช้ให้แน่ชัด ขณะสั่งซื้อ

BS TYPE model light type hose is to cover a lay of PVC for cable on TF TYPE pipe core and tightly stick them along concave and convex face of the wall core. It applies to any narrow space of its advantages of light weight, good flexibility, connection strength to accessories, electric performance, oil resistance and water splash-proof, etc.
• To be used in frigid area, the outer cover can be changed into PVC with shock brittle temperature of -45 ํC Please give clear indication when make an order.
• To improve the fire resistance when used in special situation you may choose PVC with oxygen-used index ≥   
 
 
Page(s) 1


   

Copyright © 2008 Teerachaiphaisal.co.th All Rights Reserved.
บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  286, 288 ถนนเฉลิมเขตร์1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-1825 แฟกซ์. 0-2225-6169 e-mail : info@teerachaiphaisal.co.th